Motor-Car

Spoločenská zodpovednosť

Etický kódex dodávateľov Motor-Car Group

Snažíme sa o transparentné podnikateľské prostredie a vysokú úroveň podnikateľskej etiky.

Motor-Car Group Supplier Code of Conduct

We strive to maintain a transparent business environment and a high level of business ethics.

Občianske združenie Motor-Car

Naša budúcnosť nezáleží len od nás samých, ale od celej spoločnosti, ktorú spoločne vytvárame.

Whistleblowing

Ak ste zaznamenali podozrivé správanie, neváhajte nám to oznámiť cez Whistleblowing Centre.

Elektronická fakturácia

Elektronickou fakturáciou spoločne šetríme zdroje a zefektívňujeme spoluprácu.