Motor-Car

Prenájom vozidiel

Moderná autopožičovňa Motor-Car Rent s najnovšími modelmi Mercedes-Benz.
Cestujte za prácou, na dovolenku alebo len tak pre radosť, v najnovších modeloch značky Mercedes-Benz. V autopožičovni Motor-Car RENT na vás čaká hviezdna flotila, nabitá aktuálnymi modelmi z takmer celého portfólia značky.

Autopožičovne Motor-Car Rent

Bratislava – Lamač
Bratislava – Zlaté piesky
Banská Bystrica
Zvolen
Košice
Michalovce
Ostatné mestá
vozidlá na prenájom

Osobné vozidlá Mercedes-Benz

Výkup vozidiel

K dispozícii je atraktívna, bohato vybavená Trieda A, dynamická CLA alebo elegantná Trieda E či Trieda S. Pre milovníkov SUV sú k dispozícii najnovšie modely GLB, GLC, GLE aj GLS. 

Úžitkové vozidlá Mercedes-Benz

Prenajom mikrobus a minivan – Trieda V

Praktické úžitkové vozidlá Mercedes-Benz Sprinter spoľahlivo poslúžia pri vašom podnikaní alebo prevoze rozmerných predmetov. Ak cestujete viacerí, ideálne vám poslúži Trieda V s ôsmimi miestami na sedenie.

Vaše výhody
garantiert_ein_mercedes

nové vozidlá v najlepšom stave

V našom vozovom parku nájdete len najnovšie vozidlá Mercedes-Benz a iných značiek.

Automatická prevodovka

Všetky vozidlá majú automatickú prevodovku a nízky počet najazdených kilometrov.

topabsicherung

Kompletné poistenie a diaľničná známka

Havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a slovenská diaľničná známka sú v cene nájmu.

Pohyb v celej EÚ a dostatočný nájazd

Možnosť pohybu po celej Európskej únii a až 3 000 najazdených km za mesiac (500 km na víkend). V prípade denného nájmu je limit 150 km, pre Sprinter, Triedu V a Vito až 200 km.

Podmienky požičovne vozidiel

Nájom vozidiel sa riadi aktuálne platnými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete na tejto stránke.

Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný občiansky aj vodičský preukaz. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 3,30 € s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Pri nájme motorového vozidla právnickou osobou, fyzickou osobou – živnostníkom alebo SZČO preberá a podpisuje nájomnú zmluvu osoba oprávnená konať za spoločnosť v zmysle zápisu v obchodnom, resp. živnostenskom registri. Ak má vozidlo prebrať a podpísať iná osoba, je potrebné predložiť plnú moc.

Ak bude nájomnú zmluvu za nájomcu – fyzickú osobu - podpisovať a vozidlo preberať iná osoba, je taktiež potrebné predložiť plnú moc.

Plná moc musí byť notársky overená. Šablónu si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Pred prevzatím vozidla je nevyhnutné zložiť depozit buď formou predautorizácie na platobnej karte (blokovanie určitej sumy na karte, resp. platba) alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Suma zábezpeky je uvedená v rezervačnom formulári (v prípade rezervácie vozidla mimo rezervačný formulár kontaktujte príslušné pracovisko požičovne).

Za nájom vozidla sa platí vopred platobnou kartou alebo v hotovosti.

Minimálna dĺžka nájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky nájmu v € na vozidlo a deň. V cene nájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Nájomca znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.

S prenajatým vozidlom je možné pohybovať sa na celom území Európskej únie.

Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 €. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 €, v rámci platby za nájom vozidla.

 

Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeniť kedykoľvek podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené na tejto stránke. Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu začatia doby nájmu motorového vozidla.

Požičovňa vozidiel je v niektorých prevádzkach určená výhradne pre zákazníkov Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., jej dcérskych spoločností a spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o..